Kunde:
Rådhuset

Utstilt:
Rådhuset

Kunde:
Nobel-Instituttet

Utstilt:
NobellInstituttet

Kunde:
Kaare Berntsen

Utstilt:
Ukjent

Kunde:
Nasjonalgalleriet

Utstilt:
Nasjonalgalleriet

Kunde:
Munchmuséet

Utstilt:
Munchmuséet